Banner

Danışmanlık Hizmetlerimiz

Danışmanlık Hizmetlerimiz

  • Firmamız geçmişten gelen bilgi birikimi ve uzman kadrosu ile çevresel konularda güvenilir çözüm ortağınızdır.
  • Firmaların çevre yönetim birimlerinin kurulması.
  • Çevresel konularda alınması gerekli izin,lisans ve belgelerin alınması ve takibi.
  • Firmaların atık yönetim programlarının oluşturulması ve uygulanması.
  • Oluşan ve oluşabilecek her türlü atığın lisanslı bertaraf tesislerine yönlendirilmesi ve bertarafının sağlanması.
  • Arıtma tesislerinin işletilmesi
  • Resmi kurumlarla olan yazışmaların takibi, istenilen bilgi ve belgelerin zamanında ve eksiksiz temini
  • Firma çalışanlarının çevresel konularda bilinçlendirilmesi, eğitime aktif katılımlarını sağlamaya yönelik özendirici faaliyetler düzenlenmesi.