Banner

Tehlikeli Atık Geri Kazanım Tesisi

Tehlikeli Atık Geri Kazanım Tesisi

Tehlikeli Atık Taşıma ve Geri Kazanım tesisi 2007 yılında kurulmuş olup 1.500 m²‘si kapalı alan olmak üzere 10.000 m² alanda faaliyet göstermektedir. Mayıs 2008’de yağlı metal talaşlarının (12 01 20) geri kazanımı için Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan geçici çalışma izni alınmıştır. Ayrıca; Aralık 2008’de “17 04 09” (Tehlikeli Maddelerle Kontamine olmuş metal atıkları), “17 04 10” (Yağ, katran ve diğer tehlikeli maddeler içeren kablolar), ”15 01 10” (Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar [IBC, metal-plastik varil ve tenekeler]), kodlarındaki atıkların geri kazanımı ile ilgili geçici çalışma izni Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan alınmıştır. Firmamız 10 Temmuz 2009 tarihinde geri kazanım lisansını almıştır. 11 Mart 2010 tarihinden itibaren 16 01 07 (Yağ filtreleri) ve 16 02 13 (16 02 09’dan 16 02 12’ye kadar olanların dışındaki tehlikeli parçalar içeren ıskarta ekipmanlar [Kablolar]), 19 12 11 (ara depolama tesislerinden çıkan işlenmiş metal atıklar) kod numaralı atıkların geri kazanımını sağlamaktadır.

Tesiste;

Ön yıkama ve çok maksatlı yıkama ünitesi,
Metal ve metal talaşı yıkama ve durulama ünitesi,
Kablo kırma ve ayırma ünitesi,
Teneke,plastik ve metal varil kırma ve yıkama ünitesi,
IBC ve varil yıkama ünitesi,
bulunmaktadır.