Banner

Tehlikeli atık nakliyesi

Tehlikeli atık nakliyesi

Üretim tesislerinden çıkan tehlikeli atık sınıfındaki maddelerin taşınması, atıkların karakteristik özellikleri dikkate alınarak ve özel ambalajlama uygulanarak yurtiçi ve yurtdışındaki bertaraf noktalarına yapılmaktadır.

Atıkların yurtdışına gönderilerek bertaraf edilmesi veya geri kazanılması sürecinin tüm basamakları; Tehlikeli Atıkların Sınırlar ötesi Taşınımı ve Bertarafının Kontrolüne ilişkin Basel Sözleşmesi, ihracatçı ve ithalatçı ülke izinleri kapsamında yapılmakta olup tamamen resmi, kuralları yerleşmiş ve dünyanın birçok ülkesinde gerçekleştirilen yasal işlemlerdir.