Banner

Tesisimize Kabul Ettiğimiz Atık Kodları

Tesisimize Kabul Ettiğimiz Atık Kodları

12 01 20 Tehlikeli madde içeren öğütme parçaları ve öğütme maddeleri.
17 04 09   Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş metal atıkları.
17 04 10   Yağ, katran ve diğer tehlikeli maddeler içeren kablolar.
15 01 10   Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş  ambalajlar ([IBC, metal-plastik varil ve tenekeler])
16 01 07   Yağ filtreleri
16 02 13   16 02 09’dan 16 02 12’ ye kadar olanların dışındaki tehlikeli parçalar içeren ıskarta ekipmanlar [Kablolar]
19 12 11   Ara depolama tesislerinden çıkan işlenmiş metal atıklar